Lid worden

Wilt u lid worden van KBO Huissen?

U bent welkom vanaf 50 jaar. Vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze naar of geef deze af bij onze ledenadministratie KBO Huissen, p.a. Vlierstraat 25A, 6851 HS Huissen.
Wilt u ons toestemming geven om de contributie jaarlijks van uw rekening af te laten schrijven, vul dan het machtigingsformulier in en stuur deze naar het secretariaat KBOHuissen@gmail.com of geef deze af bij onze penningmeester of ledenadministrateur.
De contributie bedraagt € 28,00 per persoon voor leden met een magazine en € 21,00 per persoon voor leden zonder een magazine per jaar.  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het rekeningnummer van de afdeling is: NL95 RABO 0124 0621 21 ten name van KBO Huissen.