KBO Huissen blijft KBO Huissen

KBO Gelderland is vanaf 1-1-2023 zelfstandig. En maakt vanaf die datum géén deel meer uit van KBO Unie. Dit besluit is door een zeer grote meerderheid van de lokale afdelingen van de KBO in Gelderland genomen. Met 4 andere provinciale KBO’s, Limburg, Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant gaan zij samenwerken onder de naam “Senioren Netwerk Nederland” en daarmee vertegenwoordigen ruim ze 200.000 belanghebbenden.

Alle activiteiten die door KBO Huissen in de afgelopen jaren zijn georganiseerd blijven hetzelfde. Het koersbal, de bingoavonden, het kaarten, de koffiemorgen, het ‘Lentefeest’, etc. gaan ook in het nieuwe jaar 2023 gewoon door. Daarnaast blijft onze afdeling samen met KBO Gelderland de plek waar u terecht kan voor de “Belastinghulp”. En in samenspraak met de Stichting Welzijn Lingewaard zullen de ouderenadviseurs ook voor u weer paraat staan.

Zoals het Senioren Netwerk Nederland zal “Opkomen voor de belangen voor senioren op landelijk niveau” zal KBO Huissen op lokaal niveau de belangen voor haar leden blijven behartigen.