KBO Huissen

De KBO is met bijna 200.000 leden één van de grootste senioren organisaties van Nederland. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk bij u in de buurt. We geven gevraagd en ongevraagd advies, komen in actie of zoeken de publiciteit om zaken aan de kaak te stellen. We kunnen uw belangen op deze manier goed behartigen.

Wilt u graag zélf ook uw steentje bijdragen in de belangenbehartiging? Geef dan uw mening over de actuele onderwerpen die nu spelen.

Nationaal:
Op landelijk niveau behartigt de KBO Gelderland in samenwerking met het Senioren Netwerk Nederland op landelijk niveau de belangen van de senioren. De KBO Gelderland/Senioren Netwerk Nederland wordt gehoord bij alle politieke partijen. De KBO ondersteunt de senioren door het openstellen van de gezondheidstelefoon en het aanbieden van juridische ondersteuning.

Provinciaal:
Op provinciaal niveau behartigt KBO Gelderland de belangen van haar leden middels de SBOG (Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland).

Lokaal:
Op gemeentelijk niveau organiseert de plaatselijke KBO Huissen activiteiten voor haar leden. Ook zijn wij vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Huissen (SWOH).