KBO

De KBO is met bijna 200.000 leden één van de grootste senioren organisatie’s van Nederland. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk bij u in de buurt. We geven gevraagd en ongevraagd advies, komen in actie of zoeken de publiciteit om zaken aan de kaak te stellen. We kunnen uw belangen op deze manier goed behartigen.

Wilt u graag zélf ook uw steentje bijdragen in de belangenbehartiging? Geef dan uw mening over de actuele onderwerpen die nu spelen.

Nationaal:
Op landelijk niveau behartigt de Unie KBO de belangen van haar leden.
Door het individueel of gezamenlijk met de andere ouderenbonden maken van een vuist naar de overheid, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven behartigt de Unie op landelijk niveau de belangen van de senioren. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen. De Unie KBO ondersteunt de senioren door het openstellen van de gezondheidstelefoon en het aanbieden van juridische ondersteuning.

Provinciaal:
Op provinciaal niveau behartigt KBO Gelderland de belangen van haar leden middels de SBOG (Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland).

Lokaal:
Op gemeentelijk niveau behartigt de plaatselijke KBO Huissen de belangen van zijn leden.
Door vertegenwoordigd te zijn in seniorenraden, WMO-raden en welzijnsorganisaties. Hierbij worden de belangen van de leden ook op plaatselijk niveau behartigd. Denk daarbij ook aan de uitvoering van de Bijstandswet en de regelingen van de Bijzondere Bijstand.