Lid worden

Wilt u lid worden van KBO afdeling Huissen?

U bent welkom vanaf 50 jaar. Vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze naar of geef deze af bij onze ledenadministratie.

KBO Huissen, p.a. Vlierstraat 25A, 6851 HS Huissen
Wilt u ons toestemming geven om de contributie jaarlijks van uw rekening af te schrijven, vul dan het machtigingsformulier
in en stuur deze naar het secretariaat KBOHuissen@gmail.com of geef deze af bij onze penningmeester  .
De contributie bedraagt € 20,00 per persoon per jaar.

 Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Per 01.01.2019 zal deze € 25,00 bedragen.
Het rekeningnummer van de afdeling is: NL95 RABO 0124 0621 21 ten name van KBO Huissen.

Klik hier om het inschrijfformulier (PDF) te downloaden.