Ouderenadviseur

Simon Groenen (2)

 

Ouderenadvisering
De KBO streeft ernaar dat vragen van ouderen om informatie en advies zoveel mogelijk met een onafhankelijk advies beantwoord kunnen worden. Die informatie wordt vooral gegeven door de KBO afdelingen. Die hebben daarvoor een speciaal opgeleide ouderenadviseur.
U kunt bij uw KBO afdeling terecht met vragen als:
• Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?

• Wie helpt mij met het invullen van formulieren?

• Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?

• Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?

• Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?

• Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente?

• Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiële problemen of bijstand.
Heeft u een vraag of heeft u advies nodig, neem dan contact op met uw ouderenadviseur. Niet uitstellen maar meteen doen. De adviseur neemt dan contact met u op en zal samen met u oplossingen gaan aandragen, maar niet de regie van u overnemen. U neemt zelf de beslissingen.

Ouderenadviseur Simon Groenen.
Vanuit het K.B.O. Huissen, heeft een lid de cursus Ouderenadviseur doorlopen, dit om U bij vragen met raad en daad bij te kunnen staan.
Veel onderwerpen zijn aanbod gekomen, duidelijke aanwijzingen hoe hiermee om te gaan, vooral op vertrouwelijke basis.
Een V.O.A. is een vrijwilliger, die op verzoek van een oudere: Ondersteund, verwijst, bemiddelt of adviseert over:
Regelgeving en voorzieningen op terrein van: Inkomen – Recht – Zorg – Wonen – Mobiliteit – Participatie.
De taak ligt in het verwijzen en ondersteunen onder de eigen regie van de oudere in goed overleg. Maar bovenal STRIKT Vertrouwelijk.

U kunt mij bereiken onder telefoonnummer: 026 – 3255218

Mobiel nummer: 06 – 23456973